Boeken lenen 

Zoeken in de boekenkasten

  • Aan het bezoeken van de site en het raadplegen van de collectie via de "boekenkasten" zijn geen kosten verbonden. De boekenkast geeft de rubrieken weer, waaronder de boeken te vinden zijn.
    NB De indeling is niet op professionele basis gestoeld.

De rol van de doktersassistentes

Aangezien de collectie van de bibliotheek zich in de wachtruimte van de praktijk Helianth bevindt, beheren de doktersassistentes de uitleenadministratie . Zij vervullen een belangrijke rol en zijn de spil waar de bibliotheek om draait.

Het betekent dat de bibliotheekservice gekoppeld is aan hun werkuren . Buiten deze tijden is de bibliotheek altijd gesloten en kunnen géén boeken geleend of ingeleverd worden.

Registratie boeken

Indien u een boek wilt lenen of inleveren, verloopt de registratie altijd via de doktersassistentes. Zij innen leengeld en eventuele boete. Deze bedragen worden contant afgerekend.

Lenen als patiënt van de Helianth

Indien vooraf aanmelden als lener niet mogelijk is, zal een assistente u registreren bij de eerste boekuitlening. Daarbij vraagt zij u uw naam, adres, uw telefoonnummer én e-mailadres.

  • Vooraf aanmelden als lener op de site is eenvoudig én tijdbesparend voor de assistentes!

Lenen als medewerker van de Helianth

Voor medewerkers van de Helianth bestaan aparte leenvoorwaarden, die in de teamkamer op het mededelingenbord te vinden zijn. De registratie van de te lenen én de terugkomende boeken verloopt altijd via de assistentes.

  • Vooraf aanmelden als lener op de site is eenvoudig en heeft de voorkeur!

Lenen als belangstellende van buitenaf

Bent u geïnteresseerd en wilt u boeken lenen terwijl u geen patiënt bent bij de Helianth, maar belangstellende van buitenaf, dan verzoeken wij u vriendelijk dat kenbaar te maken aan de assistentes bij de registratie van de te lenen boeken en een geldig legitimatiebewijs te tonen.

  • Vooraf aanmelden als lener op de site is een vereiste!