Privacybeleid 

Bibliotheek Helianth

Ons privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Bibliotheek van het GC Helianth verwerkt van haar ingeschreven leners.

U geeft bij inschrijving uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te laten verwerken.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de bibliotheekcommissie:

Bibliotheek Helianth (onderdeel van de Patiëntenvereniging Helianth)

Blondeelstraat 15

3067VA Rotterdam

010 420 1701

2 welke gegevens verwerkt de Bibliotheek Helianth en voor welk doel?

2.1 In het kader van uw inschrijving als lener(al dan niet patiënt van de praktijk Helianth) worden de volgende persoonsgegevens opgeslagen:

  1. voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
  2. adresgegevens inclusief postadres
  3. telefoonnummer(s), e-mailadres

2.2 De Bibliotheek Helianth verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lenen
  2. van boeken, uw in- en/of uitschrijving, voor de verstrekking van de door u gevraagde materialen en voor het afhandelen van de van u verkregen informatie.
  3. uw naam, telefoonnummer (mobiel) en e-mailadres worden gebruikt om u zo mogelijk te herinneren aan het (op tijd) retour brengen van geleend materiaal.
3. Bewaartermijn

De Bibliotheek Helianth verwerkt en bewaart uw gegevens tot u aangeeft geen gebruik meer te willen maken van de diensten van de bibliotheek. Indien u nog betaalverplichtingen heeft bij ons, worden uw gegevens bewaard tot deze voldaan zijn.

U kunt vervolgens geen boeken meer lenen, tot u zich weer opnieuw inschrijft.

4.Beveiligingsmaatregelem en verwerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de Bibliotheek Helianth passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 voor de (technische) verwerking van de persoonsgegevens maakt de Bibliotheek Helianth gebruik van de diensten van derden, (de verwerker). Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

5.1 Als lener van de Bibliotheek Helianth kunt u op de website inloggen met uw mailadres en het wachtwoord die u van ons op aanvraag ontvangt. U kan dan het volledige overzicht van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen, inzien.

5.2 Gewenste wijzigingen in uw persoonsgegevens kunt u kenbaar maken via het contactformulier. Deze zullen zo spoedig mogelijk worden verwerkt (streeftermijn 4 weken).

5.3 Eventuele vragen, opmerkingen of klachten zullen op dezelfde manier worden ontvangen en verwerkt door de leden van de bibliotheekcommissie. Indien nodig wordt het bestuur van de Patiëntenvereniging geraadpleegd.

6 Wijzigingen in het Privacy Beleid

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.

Versie juni 2019